Skole og Arbeidsliv sin personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan behandleransvarlig samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med nettsiden skoleogarbeidsliv.no.

behandleransvarlig, er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (Behandlingsansvarlig).

Behandling av personopplysninger på skoleogarbeidsliv.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for behandleransvarlig behandlinger av personopplysninger på skoleogarbeidsliv.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel påmelding til kurs. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Personopplysninger om elever og kontaktpersoner ved de skolene som benytter skoleogarbeidsliv.no importeres. personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget for bearbeiding vil være relatert til oppgaver utført av offentlig interesse.

Hatteland er behandleransvarlig databehandler, og er vår leverandør for drift ,utvikling og vedlikehold av nettstedet. Dersom det gjelder bruk av personopplysninger som Hatteland er behandlingsansvarlig for, rettes eventuell henvendelser om rettigheter etter personopplysningsloven til Hatteland .

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Datatilsynet og Epinova og iSky som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom [Behandlingsansvarlig] og Hatteland regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Påmelding kurs

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn eventuell kursavgift. Personopplysninger for å administrere påmelding blir slettet en måned etter at kurset er avholdt.

JobbCoach

På nettsiden kan brukere registrere seg som JobbCoach. Gjennom denne registreringen legger brukere igjen informasjon som vil vises offentlig; navn, bilde, arbeidstittel mm.. JobbCoacher kan til enhver tid be om å slettes fra denne tjenesten, eller be om innsyn i hvilken informasjon som er lagret i forbindelse med bestilling.

Bedrifter

Når du melder deg på din bedrift for å ta i mot elever på jobb-dager, ber vi brukere registrere kontaktinformasjon, som elever og lærere kan benytte for å ta konktakt angående stillinger dere har i Skole og Arbeidsliv. Kontaktpersonen i bedriften kan til enhver tid be om å slettes fra denne tjenesten, eller be om innsyn i hvilken informasjon som er lagret i forbindelse med bestilling.

Elever og ansatte på skole

Persondata som blir behandlet om elevene og ansatte har sitt lov grunnlag relatert til oppgaver som blir utført av offentlig interesse eller knyttet til juridisk forpliktelser. Når elevene har gjennomført Utdanningsvalg faget, så vil personopplysningene bli anonymisiert før påfølgende skoleår.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. [Behandlingsansvarlig] har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av [Behandlingsansvarlig] systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.


E-post: [epostadresse]

Telefon: +47 [telefonnummer]

Postadresse: [adresse]